Mayfil Tekstil Olarak;

Kuruluşumuzdan bu yana en çok üzerinde durduğumuz çevre bilinci ile hammadde, enerji gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir kaynak kullanımı arttırmayı ve karbon ayak izimizi küçültmeyi hedeflemekteyiz.

Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da bu çerçevede belirlemekte ve 2022 yılının son çeyreğinde attığımız bir adım olan Organize Sanayi bölgesindeki tesisimize güneş panel kurulum projesi ile şirket olarak hedeflerimizi daima ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde belirlemekteyiz.